خانه » شهدای سرافراز جنت مکان
شهدای سرافراز جنت مکان

شهدای سرافراز جنت مکان

 

شهدای سرافراز وهمیشه زنده جنت مکان

 

 

سوره حج آیه ۵۸  : والذین هاجروا فی سبیل الله ثم قتلوا اوماتوا لیرزقنهم رزقاً حسناً و ان الله لهو خیرالرازقین  ترجمه: و کسانی که در راه خدا جهاد کردند یا مهاجرت کردند سپس کشته شدند یا خود مردندخدا به رزقی نیکو روزی می دهد زیرا خدا بهترین روزی دهندگان است

<