خانه » دستگاه های خدماتی شهر » دهیاری جنت مکان

دهیاری جنت مکان

گذری بر سیر تحول شهر جنت مکان..۱..

گذری بر سیر تحول شهر جنت مکان..۱……. شهردار وقت ..مهندس تورج بابادی …………………….           ادامه مطلب »

گذری بر طبیعت شهر جنت مکان

گذری بر طبیعت شهر جنت مکان   …… ادامه مطلب »

عملکرد دهیاری جنت مکان

عملکرد 6 ساله محسن جلکانی و شورای محترم اسلامی دوره دوم و سوم را حضور مردم شریف و لایتمدار جنت مکان جهت اطلاع عرض می نمایم. ادامه مطلب »