خانه » دستگاه های خدماتی شهر » مدارس آموزشی جنت مکان

مدارس آموزشی جنت مکان

یادی از آقای عسکری

در این پست و نوشته می خواهم از معلمی فداکار و سخت کوش به نوعی از بزرگواریهای ایشان قدردانی کنم .گر چه میدانم به هیچ عنوان نمیتونه جواب تلاششون بدم اما شاید بتوانم قطر ه ای از فداکاریهای این بزرگوار ... ادامه مطلب »