خانه » بایگانی برچسب : تاریخ ورزش باستانی ایران

بایگانی برچسب : تاریخ ورزش باستانی ایران

تاریخ ورزش باستانی ایران

تاریخ ورزش باستانی ایران زورخانه جای نیکان ، پاکان و مکتب فتوت و جوانمردی است .زورخانه بنایی است مسقف که در وسط آن گودی کنده شده و در اطراف این گود ، غرفه هایی برای نشستن تماشاچیان و کندن لباس ... ادامه مطلب »