خانه » بایگانی برچسب : گذشته جنت مکان

بایگانی برچسب : گذشته جنت مکان

تاریخچه شهر جنت مکان

مقدمه : شهر جنت مکان در استان خوزستان واقع شده است پس درابتدا مطلب کوتاهی در باب استان خوزستان توضیح خواهم داد. استان خوزستان با مساحت ۶۳۶۳۳.۶ کیلومترمربع بین ۲۹ درجه و ۵۷ دقیقه تا ۳۳ درجه و صفردقیقه عرض ... ادامه مطلب »